Grunner til hvorfor du bør spille puslespill mer

G

Spill er generelt underholdende, men du kan få så mye mer enn bare underholdning når du velger puslespill. Gåtene underholder, men samtidig trener de hjernen, og øker dermed intelligent vekst og læringsevne. De er ikke bare bra for barn, men også voksne fordi de forbedrer hjernens funksjon. Problemene er stimulerende og de hjelper deg å teste oppfinnsomhet. Det er så mange grunner til at du bør vurdere å spille puslespill mer, og de inkluderer følgende.

1. Gåter bidrar til å forbedre intelligenskvotienten

Som spiller vil IQ-nivået ditt heves fordi gåtene tvinger deg til å resonnere og tenke utover det som er vanlig. Du ender opp med å bruke minne, generell kunnskap, problemløsningsferdigheter, logikk og romlige bilder, og de jobber alle sammen for å skjerpe intellektet ditt fordi du lærer å overvinne utfordringer.

2. Gåtene er lærerike

Dette kan sies om gåter fordi de bruker forskningsferdigheter og du ender opp med å lære nye ord og riktig stavemåte av det samme, og dermed forbedrer du språk- og staveferdigheter. Kreativitet, konsentrasjon og resonnement er noen av de andre områdene som puslespill jobber med å gjøre deg slankere. Enten du spiller ordsøk, bokstavspill, puslespill og andre, vil du høste pedagogiske fordeler og ha det gøy mens du holder på.

3. De spiller en rolle i å forbedre motoriske ferdigheter

Dette er spesielt gunstig for barn fordi de er på et stadium der de lærer å holde en blyant. Gåtene kan bidra til å fremskynde denne læringsprosessen fordi de trenger å holde gjenstander; bortsett fra blyant ville de trenge for å holde puslespillbrikker og flytte dem fra sted til sted til de finner sine rettmessige steder. Peg-hull-puslespill er like nyttige for å forbedre motoriske ferdigheter, og de sammen utvikler og forbedrer øye-hånd-koordinasjon.

4. Gåter hjelper til med å forbedre kognitive evner

De hjelper til med å forbedre visualisering og forståelse av hel delforhold hos barn. Barn får lære mye når de arbeider med tall, former og farger fordi de trenger å finne ut hvor gjenstandene hører hjemme. Gåter på avansert nivå hjelper på den annen side voksne med å forbedre språkferdighetene. Gåter som scrabble, Sudoku og matematiske oppgaver samt kryssord er alle fordelaktige.

5. De hjelper til med å forbedre sosiale ferdigheter

Selv om gåter kan håndteres og nytes av en enkeltperson, blir de enda morsommere når det er mer enn én spiller fordi de introduserer en følelse av konkurranse, og derfor gir hver spiller de beste forsøkene. Spillerne må dele, koordinere, følge og lede, og dette bidrar til å forbedre sosiale ferdigheter som er veldig viktige. De tilbyr også en flott plattform for å lære hvordan man best takler frustrasjoner som er vanlige med gåter som viser seg å være vanskelige.

6. Gåtene hjelper til med å øke og forbedre produktiviteten

Dette er fordi de tilbyr en morsom måte å memorere, forstå og lære innhold i et gitt fagområde. Elevene har lett for å lære fordi de ikke føler seg for presset til å forstå og de lærer i stedet begrepene ubevisst mens de spiller og nyter spillet.

About the author

Add comment

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta