Bruk av SETT-modellen for et barn med ADHD

B

Det er mange tilrettelegginger som må gjøres for å møte behovene til barn med ADHD. Bruk av hjelpemidler, endringer i klasseromsmiljø og endringer i undervisningsstil bør alle vurderes. Allmennlærere må også samarbeide med andre medlemmer av teamet deres, for eksempel spesialpedagoger, konsulenter og skolepsykologer ved behov. SETT-modellen er en utmerket måte å skissere en strategi som kan brukes for å hjelpe et bestemt barn med ADHD. Nedenfor er et eksempel på hvordan en lærer kan bruke SETT-modellen til sin fordel.

STUDENTEN

Hva må studenten gjøre?

Eleven har evnen til å gjøre det bra på skolen, men har problemer med å konsentrere seg og sitte stille i timen. Denne eleven må være oppmerksom i klassen, og slutte å distrahere de andre barna og ta bort fra læringen deres.

Hva er studentens spesielle behov?

Eleven trenger en justering i klasseromsmiljøet og justeringer i læreplanen som gjør at de kan forbli rolige og fokuserte. Eleven trenger også at læreren gjør passende endringer i undervisningsstilen som vil lette læringen og ikke la eleven kjede seg. Eleven må også møte en spesialpedagog en gang i uken og få sin fremgang evaluert.

Hva er studentens nåværende evner?

Eleven har evner som tilsvarer eller til og med overstiger gjennomsnittsstudenten uten funksjonshemming. Eleven har over gjennomsnittlig intelligens, en potensielt god arbeidsmoral, og vilje og evne til å lære nytt stoff. Eleven er ikke fysisk funksjonshemmet på noen måte.

MILJØET

Hvilke materialer og utstyr er tilgjengelig i miljøet i dag?

Det er et bredt utvalg av materialer og utstyr tilgjengelig for læreren, for eksempel en datamaskin, en filmprojektor, et stereoanlegg, en kalkulator og flere forskjellige bøker for å hjelpe til med å utdanne barna. Alle disse kan brukes til lærerens fordel for å utdanne en elev med ADHD.

Hva er den fysiske ordningen? Er det spesielle bekymringer?

Pultene er i dag ordnet i 6 grupper, hver med 4 barn. Dette kan skape noen bekymringer fordi denne typen ordninger lett kan distrahere denne eleven og få ham til å forstyrre de andre barna. Det er for mye aktivitet rett foran barnet, noe som gjør at det er svært vanskelig for ham å holde fokus på oppgaven.

Hva er undervisningsopplegget? Er det sannsynlig at det blir endringer?

For øyeblikket sitter eleven midt i klasserommet. Eleven skal flyttes til forsiden av rommet hvor det vil være mindre distraksjoner og læreren kan følge nøye med på eleven gjennom dagen.

Hvilken støtte er tilgjengelig for studenten?

Det er støtte tilgjengelig for denne studenten, for eksempel en spesialpedagog, et ressursrom og en konsulent om nødvendig. Det er også pedagogisk programvare med mange visuelle skjermer, filmer og musikk for å holde studentens interesse og lindre kjedsomhet.

Hvilke ressurser er tilgjengelige for personene som støtter studenten?

Personene som støtter studenten har også tilgang til dataprogrammer, filmer og flere pedagogiske brettspill og trivia-spill for å utdanne studenten på en morsommere måte. Disse menneskene har også atletisk utstyr tilgjengelig for dem som fotballer, basketballer, softballer og et softballballtre for å la studenten delta i friminuttaktiviteter et par ganger om dagen.

Hvordan er det sannsynlig at holdningene og forventningene til menneskene i miljøet vil påvirke elevens prestasjoner?

Læreren og alle som jobber med eleven må ha en positiv holdning og må være støttende til enhver tid. Alle må bruke et rolig og stille tonefall for ikke å opphisse eleven og det bør utvikles et fornuftig system med belønning og straff. Straff bør brukes sjelden og kun når det er absolutt nødvendig, og belønning og ros bør gis så ofte som mulig.

OPPGAVENE

Hvilke aktiviteter foregår i miljøet?

Det er flere aktiviteter som finner sted som lesing, skriving, matematikk, naturfag, samfunnsfag, gruppeforskning og -læring og generell læreropplæring.

Hva gjør alle andre?

Alle elevene deltar i de samme aktivitetene som ADHD-eleven. Læreren er der for å gi støtte til eleven og veilede ham gjennom alle aktiviteter som kan by på vanskeligheter.

Hvilke aktiviteter støtter elevens læreplan?

Det er naturvitenskapelige eksperimenter, kreative skriveoppgaver, gruppeprosjekter og leseoppgaver, stavebier, regneark og flere forskjellige matematikkspill som hjelper til med å støtte denne elevens læreplan.

Hva er de kritiske elementene i aktivitetene?

Eleven må innse at han skal jobbe sammen med de andre elevene og han må konsentrere seg for å være konkurransedyktig om å vinne aktiviteter som stavebier eller matteleker. Eleven må ha god sans for teamarbeid for å lykkes og utmerke seg i disse aktivitetene. Han må også vite å ikke distrahere andre elever og ta hensyn til andres behov.

Hvordan kan aktivitetene endres for å imøtekomme studentens spesielle behov?

Det er noen få modifikasjoner som kan gjøres for å imøtekomme denne studentens spesielle behov. For eksempel, når du jobber med et gruppeprosjekt, kan denne studenten være ansvarlig for all skrivingen for å holde ham opptatt. Skriveoppgaver kan holdes korte og studenten kan få lengre tid til å fullføre dem. Instruksjonsundervisning kan blandes med visning av filmer og læring på datamaskinen for å blande aktiviteter. Eleven kan også få en rekke bøker å lese med mange bilder for å holde interessen.

Hvordan kan teknologi støtte studentens aktive deltakelse i disse aktivitetene?

Eleven skal få bruke datamaskin til å skrive inn skriveoppgavene. Studenten kan også bruke programmer som Internet Explorer for å undersøke aktuelle emner og hjelpe til med å finne informasjon for gruppen sin. Studenten kan også få tilgang til korte filmer å se for å gjøre læringen mer interessant. Til slutt, kanskje eleven kan høre på musikk gjennom hodetelefoner mens han jobber slik at han ikke blir distrahert av annen støy i klasserommet.

VERKTØYENE

Hvilke strategier kan brukes for å invitere til økte elevers prestasjoner? Hvilke ikke-teknologiske, lavteknologiske og høyteknologiske alternativer bør vurderes når man utvikler et system for en student med disse behovene og evnene som utfører disse oppgavene i disse miljøene?

Det er flere ulike strategier en lærer kan bruke for å øke elevenes prestasjoner. Eleven kan bruke mer tid på datamaskinen der han vil være borte fra andre elever og andre distraksjoner. Eleven kan få tillatelse til å bevege seg gjennom dagen og få fysiske aktiviteter som å vaske tavle. Oppgaver bør holdes korte og studenten bør gis ekstra tid til å fullføre dem. Eleven skal få lov til å bruke kalkulator til å utføre matematikkoppgaver. Til slutt skal elevene gis passende tilbakemeldinger og belønninger basert på hans oppførsel.

Hvordan kan disse verktøyene prøves ut sammen med studenten i de vanlige miljøene de skal brukes i?

Hver og en av disse strategiene må presenteres for studenten gradvis, og deres effektivitet bør kontinuerlig evalueres. For eksempel bør eleven først få lov til å bruke datamaskinen i ikke mer enn 20 minutter. Hvis dette viser seg å være et effektivt verktøy for læring, kan tiden økes til 30 til 45 minutter. Eleven kan også se en kort, 10 minutters pedagogisk film. Hvis dette er i stand til å holde oppmerksomheten hans hele tiden, kan filmtiden økes til 15 eller 20 minutter.

About the author

Add comment

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta