خداحافظی کیمیا علیزاده مدال آور تکواندو ایران

خداحافظی کیمیا علیزاده مدال آور تکواندو ایران

کیمیا علیزاده قهرمان المپیکی کشور ما که برای همیشه از ایران خداحافظی کرد و به ماجرای مهاجرت خود مهر تائید زد. وی با انتشار نامه ای تند به صحبت های هادی ساعی نیز واکنش نشان داد...